Údaje o poskytovateli služeb

Kateřina Polomská

Frýdlantská 1740, Frýdek Místek, 738 01

IČO: 04713656

telefon: +420 737 976 885

e-mail: namaste@kachijoga.cz

 

Podmínky a pravidla rezervačního systému

Tento on-line rezervační systém slouží k nákupu členství a k zobrazení veškerého obsahu, který se k danému členství vztahuje.

O veškerém dění na Vámi založeném účtu budete vždy obratem informování na registrovaný email. O některých službách budete informováni formou SMS na registrovaný mobilní telefon.

Bez registrace není možné využívat služeb rezervačního systému. 

 

Podmínky registrace

Před provedením registrace si přečtěte podmínky a pravidla rezervačního systému a provozní řád naší provozovny. Registrací do rezervačního systému potvrzujete seznámení se s provozním řádem a souhlasíte s jeho dodržováním.

Při porušení pravidel dle provozního řádu si vyhrazujeme právo vámi založenou registraci zrušit.

 

Postup registrace

Základní registraci provedete na stránkách rezervačního systému.

Po otevření stránky klikněte na políčko "Registrovat". Po vyplnění políček (s označením * jsou povinná) a následném uložení vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Je třeba se přihlásit na svůj email a obratem email potvrdit kliknutím na přijatý odkaz. Tímto je registrace ukončena. 

 

 Platební podmínky

Ihned po připsání platby na náš účet se vám otevře přístup k vámi zakoupenému on-line produktu.

Patby je možné provést následujícími způsoby:

 - kartou přes platební bránu Comgate

 - Převodem (není možné u měsíčního členství)

Pro úspěšné dokončení platby se řiďte pokyny na webu a pokyny poskytovatele platební brány v průběhu platby.

Při zakoupení měsíčního členství je nutné, abyste udělili souhlas s automatickým strháváním plateb z Vaší platební karty. Bez tohoto souhlasu nebude možné měsíční členství zakoupit. Přejete-li si automatické strhávání plateb ukončit, napište tuto informaci na e-mail namaste@kachijoga.cz nejpozději 10 dní před další automatickou platbou. 

Poskytovatelem platební brány je společnost:

Comgate Payments a.s.
Gočárova třída 1754/48b, Hradec králové
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
platby-podpora@comgate.cz
+420 228 224 267

 

Práva z vadného plnění

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a) má vlastnosti, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat,

b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé,

c) je v odpovídajícím množství,

d) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy,

e) není zatíženo právy třetích stran.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu na aresu namaste@kachijoga.cz. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady opravou zboží,

b) na odstoupení od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady opravou zboží,

b) na přiměřenou slevu z ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží

Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem.

Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě, kdy to vyplývá z povahy zboží.

 Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případě, kdy je předmětem Smlouvy dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

Lhůta k odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)